Балканджи в Тукан (23.07.2010)

Начало:
23 юли 2010 г. в петък от 22:30

Край:
24 юли 2010 г. - 01:00

Място:
Toucan Bluzz & Rock - Студентски град

(Ул. "Акад. Борис Стефанов" 4)

 

Страница 5 от 6